Publications


Ein Känguru wie du - Begleitheft für Lehrkräfte picture

Ein Känguru wie du - Begleitheft für Lehrkräfte

Date de parution: octobre 2019

Zur Vor- und/oder Nachbereitung des Theaterstücks "Ein Känguru wie du" und seinen vielfältigen Themen hat der „Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques“ (SCRIPT) zusammen mit dem „Zentrum fir politesch Bildung“ (ZpB) und dem „Centre d’information gay et lesbien“ (CIGALE) dieses Begleitheft mit Hintergrundwissen und Übungen, einer Auflistung von Beratungsstellen sowie Literaturhinweisen erstellt.


Lies a fléi - de Katalog 2019 picture

Lies a fléi - de Katalog 2019

Date de parution: août 2019

Dëst ass den zéngte Katalog, deen als Suite vun den zwou Anthologië „Lies a fléi“ mat lëtzebuergeschen Texter fir d’Grondschoul erauskënnt. D’Bicher aus dem Katalog riichte sech u Kanner bis zum Cycle 4. Am Ganze fannt Dir der elo ëm di 480. “Lies a fléi – de Katalog” gëtt zesumme mat de Schoulbicher verdeelt an adresséiert sech un d’Elteren, d’Enseignanten an d’Kanner, an doriwwer eraus natierlech och u jiddereen, dee sech fir d’Literatur a lëtzebuerger Sprooch interesséiert.


Objektiv Kooperatioun: Wéi gestalte mir ons Zesummenaarbecht tëschent der Grondschoul an dem Service d’éducation et d’accueil pour enfants (SEA)? E puer Pisten. picture

Objektiv Kooperatioun: Wéi gestalte mir ons Zesummenaarbecht tëschent der Grondschoul an dem Service d’éducation et d’accueil pour enfants (SEA)? E puer Pisten.

Date de parution: mars 2019

Am Kader vum Plan de développement de l’établissement scolaire (PDS) oder vum Concept d’Action général (CAG) hutt Dir als Equipe d’Kooperatioun als Objektiv an de Mëttelpunkt vun Ärer Schoul- respektiv Organisatiounsentwécklung gestallt. Dëst Dokument gëtt Iech eng Iddi, wéi Dir d’Zesummenaarbecht opbauen oder stäerke kënnt. Mir lueden Iech an, ee ganz normalen Dag aus der Siicht vum Kand ze gesinn, fir datt d’Schoul an den SEA fir d’Entwécklung vum Kand zu eppes Ganzem zesummewuesse kënnen.


CARAT - Ein Schulklimamodell für Luxemburger Schulen picture

CARAT - Ein Schulklimamodell für Luxemburger Schulen

Date de parution: décembre 2018

Mit dem vorliegenden Konzept CARAT wird allen Schulen und Unterstützern eine zusammenfassende Kurzversion vorgestellt, die erste Zugänge und praktische Impulse für nächste Schritte auf dem Weg zu einem guten Schulklima eröffnen helfen soll.


CIDREE Yearbook 2018: International Approaches to STEM Education picture

CIDREE Yearbook 2018: International Approaches to STEM Education

Date de parution: novembre 2018

This Yearbook provides an insight into Science Education strategies, innovations and practices from several European countries. Throughout the eleven articles, sets of authors from diverse backgrounds and specialisations, in and around education, offer perspectives on the educational landscape and projects that promote and cultivate scientific learning in the 21st century.


Verhalten testen und trainieren: Standards zur Umsetzung zukünftiger VTT Angebote picture

Verhalten testen und trainieren: Standards zur Umsetzung zukünftiger VTT Angebote

Date de parution: octobre 2018

Das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend (MENJE) hat sich zum Ziel gesetzt, geeignete schulische und pädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf im Rahmen der Pflichtbeschulung anzubieten. In diesen Rahmen gliedert sich das seit dem Jahr 2012/13 funktionierende schulisch-pädagogische Projekt des IzigersteeVTT (VTT - Verhalten testen und trainieren) für verhaltensauffällige SchülerInnen des cycle 4 der Ecole fondamentale und des cycle inférieur de l’enseignement secondaire als Pilotprojekt des SCRIPT ein.


Facteurs de réussite pour la réalisation d’une infrastructure à utilisation commune. Quelques pistes de réflexion picture

Facteurs de réussite pour la réalisation d’une infrastructure à utilisation commune. Quelques pistes de réflexion

Date de parution: janvier 2018

Fir vill Kanner ass d’Maison Relais niewent der Grondschoul eng wichteg Plaz an hirem Alldag ginn. D’Kanner bei hirem Léieren ze ënnerstëtzen, an hinnen zesummen mat hiren Elteren eng stabil Basis fir hire Liewenswee mat ze ginn, steet mat am Mëttelpunkt vun dësen zwou Bildungsariichtungen. Gemengen, déi sech iwwerleeën op de Wee ze goen, d’Grondschoul an d’Maison Relais an engem Gebai ze denken, sti virun der Erausfuerderung, déi pädagogesch Iddien an engem baulechen Konzept ze verwierklechen. Dofir hu mir eis op de Wee gemaach, an op der Grondlag vun aktuellen Kooperatiounen um Terrain, Geléngensschrëtt zesummegestallt, déi beim Plangen an Duerchféieren vun engem gemeinschaftlech geduechten Bauprojet eng Upak kënne sinn.


Bausteine Grammatik: Material zum Erforschen von Wörtern und Sätzen picture

Bausteine Grammatik: Material zum Erforschen von Wörtern und Sätzen

Date de parution: novembre 2017

Grammatik wird häufig als eine trockene Angelegenheit verstanden. Sie scheint abgekoppelt von der sprachlichen Kommunikation und sozialer Interaktion. Ein Grund für diese Einschätzung ist, dass Grammatikunterricht mit sprachlicher Kommunikation wenig zu tun zu haben scheint. Das Lernen von Wortarten und Satzgliedern mit ihren lateinischen Ausdrücken erscheint oft undurchsichtig und ohne Anbindung an die sprachliche Realität. Allerdings ist Grammatik das Gerüst, um sich sprachlich präzise ausdrücken zu können. Grammatikunterricht im besten Sinne kann das erfahrbar machen.

Ein Känguru wie du - Begleitheft für Lehrkräfte picture
Lies a fléi - de Katalog 2019 picture
Objektiv Kooperatioun: Wéi gestalte mir ons Zesummenaarbecht tëschent der Grondschoul an dem Service d’éducation et d’accueil pour enfants (SEA)? E puer Pisten. picture
CARAT - Ein Schulklimamodell für Luxemburger Schulen picture
CIDREE Yearbook 2018: International Approaches to STEM Education picture
Verhalten testen und trainieren: Standards zur Umsetzung zukünftiger VTT Angebote picture
Facteurs de réussite pour la réalisation d’une infrastructure à utilisation commune. Quelques pistes de réflexion picture
Bausteine Grammatik: Material zum Erforschen von Wörtern und Sätzen picture